Wist u dat warmtepompen en zonneboilers voortaan meetellen voor een lager E-peil.

Jaar na jaar worden de energie-eisen voor woningen aangescherpt. Dat is niet anders in 2018. Voortaan krijgt een huis of appartement ook een ‘S-peil‘,  wat staat voor schil-peil. Het is een maat voor hoeveel energie een woning nodig heeft om de temperatuur op peil te houden.

Het S-peil komt in de plaats van het vroegere K-peil en de netto-energiebehoefte (NEB). Die twee waarden hadden hun beperkingen. Het K-peil geeft alleen de isolatiekwaliteit van een bouwschil weer, maar niet hoeveel energie een gebouw nodig heeft om te verwarmen of te koelen.

Voor nieuwe bouwaanvragen vanaf januari 2018 zal een S31 gehaald moeten worden, tegen 2021 wordt dat verstrengd tot S28.  Anders wordt een boete opgelegd.

Voor nieuwbouw wordt ook een andere norm strenger: het E-peil. Die parameter meet de energie-efficiëntie van een woning: hoe lager het E-peil, hoe hoger de energie- efficiëntie. Vanaf Nieuwjaar wordt het maximale E-peil verlaagd van E50 naar E40. In 2020 wordt E35 de norm.

Uw huis moet nóg beter geïsoleerd.

Wat verandert er in 2018? Lees het volledige artikel hier