Wereldwijde C02-uitstoot breekt records

De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (C02) is vorig jaar voor het eerst in drie jaar opnieuw toegenomen. De uitstoot bedraagt nu 32,5 gigaton -een gigaton is een miljard ton -en dat is een nieuw record. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (1 EA). Dat de C02-uitstoot zo gigantisch is gestegen, is te wijten aan de wereldwijde economische groei.

Een toegenomen vraag naar energie was de oorzaak. Vooral fossiele brandstoffen kwamen aan deze vraag tegemoet. Het I EA heeft al meteen de conclusie getrokken dat de huidige inspanningen om klimaatverandering te bestrijden «verre van voldoende zijn».

Lees het volledige artikel hier.