Wat heeft 2019 in petto voor uw portemonnee?

  • Het energieprestatiecertificaat(EPC) krijgt een nieuw jasje. Het vernieuwde certificaat bevat extra informatie, zoals een energielabel en concrete aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken.
  • Ook aan de Vlaamse energiepremies wordt gesleuteld. Er wordt een nieuwe premie ingevoerd voor warmtepompboilers (400 euro) en de premie voor zonneboilers blijft behouden op 550 euro (de geplande afbouw tot 375 euro gaat niet door). Wie zijn zonneboiler van de eerste generatie wil vervangen, komt pas na 15 jaar opnieuw in aanmerking voor een premie.
  • De (Vlaamse) premie voor dakisolatiegaat naar beneden, van 6 naar 4 euro per vierkante meter (als de werken door een aannemer worden uitgevoerd); de (federale) belastingaftrek op kosten voor dakisolatie bestaat niet meer. Wie zijn oude (hout)kachel vervangt door een moderner en milieuvriendelijker exemplaar, komt in aanmerking voor een premie van 250 euro.
  • In Vlaanderen gaan de distributienettarievenvoor aardgas en elektriciteit vanaf 1 januari omlaag. Voor een gemiddeld gezin gaat het om een daling met respectievelijk 25 en 46 euro, of in totaal 71 euro. Uw energiefactuur krijgt in de loop van 2019 een nieuwe (vereenvoudigde) look, wat prijsvergelijking tussen verschillende formules en leveranciers moet vergemakkelijken.
  • Het is de bedoeling dat vanaf 1 juli systematisch digitale elektriciteitsmetersworden geplaatst. Die zullen het verbruik en de (eigen) productie van energie (bv. via zonnepanelen) apart registreren en maken komaf met de terugdraaiende teller. Voor eigenaars van zonnepanelen is dat nadelig, want zij zullen hierdoor ook de toeslagen op hun verbruik moeten betalen. Daarvoor zoekt de Vlaamse regering nog naar een oplossing. Ook de databank die een slim energiebeheer mogelijk moet maken (bv. de afwasautomaat aanzetten wanneer de prijs het laagst is), is nog niet rond.

Wat heeft 2019 nog meer in petto voor uw portemonnee? U leest het hier.