Grondwater-warmtepompen

Grondwater-warmtepompen gebruiken de bodem als primaire energiebron, hetzij via aardcollectoren of aardwarmtesonden. Als er genoeg grondwater van voldoende kwaliteit aanwezig is in de buurt, kan de energie uit dat grondwater ook gebruikt worden als energiebron om te verwarmen.

Geothermie – warmtewinning is de laatste jaren in volle opmars. Waarom? Omdat het een duurzaam en betaalbaar ecologisch alternatief is voor de traditionele verwarmings- of koelingssystemen.

Voor dit type warmtepomp doen wij beroep op de geothermische warmtepomp van Daikin.

Daikin Altherma EGSQH