Woningventilatie op maat.

Voor het ventileren van woningen gelden sinds 01 januari 2006 nieuwe normen. Airquality speelt hierop in met de vooruitstrevende ORCON HRC ventilatie met zéér hoog rendement. Wilt u meer informatie over woningventilatie op maat van uw gezin?

Contacteer ons dan voor een vrijblijvende offerte of meer informatie.

Ventilatiesysteem Orcon HRC

De HRC is een balansventilatie met warmte-terugwinning. Dit houdt in, dat er evenveel verse gefilterde buitenlucht wordt toegevoerd naar de woon- en slaapkamers, als er vervuilde lucht wordt afgevoerd uit keuken, badkamer en toilet. Hierbij wordt de warmte van de afgevoerde (vervuilde) binnenlucht overgedragen op de toegevoerde (verse, gefilterde) buitenlucht. Dit leidt tot grote energiebesparingen.

Voor deze overdracht van warmte maakt de HRC gebruik van een kunststof tegenstroomwarmtewisselaar. Dankzij dit principe kan een thermisch rendement van meer dan 95 % gehaald worden. Met andere woorden: bij een buitenlucht van 0°C en een binnentemperatuur van 20°C, wordt de toegevoerde lucht voorverwarmd tot ca. 19°C.

Orcon HRC ventilatiesysteem

De Unieke kenmerken van de HRC.

1. Nachtkoeling

De HRC is voorzien van een bypass:

Deze zorgt ervoor, dat de woning niet verder opwarmt in de zomer, door in de woning koele gefilterde lucht te blazen gedurende de nacht. De inblaastemperatuur zal nooit kouder zijn dan +14 graden, ongeacht de stand (1, 2 of 3), die de gebruiker instelt.

De bypass werkt volledig automatisch.

De fijnregeling van de inblaastemperatuur wordt door een stappenmotor geregeld.

2. Constant flow gelijkstroommotoren

De ventilatoren die de toe- en afvoerlucht regelen zijn energiezuinige ventilatoren, die je met dipswitches éénmalig instelt.

Constant flow (CF) wil zeggen, dat de ventilator zelf zijn juiste versnelling kiest: De ventilator gaat, indien nodig, harder of zachter draaien om zijn vast ingestelde luchthoeveelheid te halen. Zo zorgen de ventilatoren in de HRC altijd voor een constante luchthoeveelheid, ook als de omstandigheden wijzigen: bijvoorbeeld extra weerstand door vervuiling.

3. Installatie- en bedieningsgemak

De HRC bestaat uit drie delen van elk minder dan 25 kg.

Het HRC montageframe wordt op de bouw aangeleverd voor het eenvoudig monteren van de kanalen.

Bij de oplevering van de woning wordt het high-tech gedeelte geleverd.

Door het uitgekiende ontwerp van het montageframe wordt kruising van de kanalen voorkomen. Dit voorkomt weerstand en ergernis.

Het inregelen is uiterst eenvoudig door de CF ventilatoren.

4. Bioritme

De HRC is voorzien van een intelligente regeling:

Door continu de buitentemperatuur te meten, weet de HRC wanneer het dag en wanneer het nacht is. Deze gegevens worden in het geheugen opgeslagen als het bioritme.

Na een opstartperiode van enkele dagen heeft de HRC zijn bioritme bepaald.

5. Intelligente ontdooicyclus

De HRC is voorzien van 4 temperatuursensoren en 1 vochtsensor.

Hierdoor weet de HRC exact wanneer bevriezing van de wisselaar kan optreden:

Doordat de HRC zijn bioritme kent, kan hij een optimaal tijdstip keizen voor ontdooiing. Dit tijdstip zal bij voorkeur niet tijdens de nacht plaatsvinden maar op het warmste tijdstip van de dag. Kortom, de ontdooicyclus wordt maximaal vervroegd of uitgesteld gedurende de nacht.

Door gebruik te maken van zijn bioritme realiseert de HRC een energiezuinige ontdooicyclus.

6. Display

Op het display leest de installateur of gebruiker o.a. ‘operation’.

Dit geeft de toestand van de HRC aan: De foutcodes informeren de installateur of gebruiker welke storing er is opgetreden.

Het servicelampje op de display informeert de bewoner wanneer hij filters moet reinigen.

Als de filters erg vervuild zijn, gaat het lampje rood knipperen.

Optioneel is een pollenfilter: leverbaar voor carapatiënten!

7. Eenvoudige regeling

De HRC is standaard voorzien van een 3-standenregeling, inclusief vochtdetectie.

Bij een stijging van de luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij het douchen, schakelt de ventilator automatisch naar een hogere stand.

Gedurende een half uur of 1 uur (= instelbaar) blijft de ventilator in deze stand draaien om vervolgens weer terug te keren naar de vorige stand.

8. Service en onderhoud

De filterklep is heel gemakkelijk te openen.

Aan de binnenkant van de filterklep zit een sticker met daarop de belangrijkste foutcodes voor ventilatoren, bypass, temperatuurvoelers, vochtsensor, configuratiefout en filters.

Alle elektronica is eenvoudig bereikbaar en bevindt zich aan de droge bovenkant.

9. Waterslot

Condens afvoeren wordt een fluitje van een cent door het kant-en-klare ‘Orcon’ waterslot. Knoeien met slangetjes is voorgoed voorbij.

Het waterslot wordt aan de onderkant van de HRC geklikt en is zeer eenvoudig los te koppelen voor service & onderhoud.

Airquality zorgt voor woningventilatie op maat.

Wijnkelder inrichting offerte