Verschillende ventilatiesystemen

Voor woningventilatie zijn er vier verschillende ventilatiesystemen die erkend zijn door het Vlaamse EPB (energiebesparingsregelgeving)-decreet. Hieronder een overzicht:

Systeem A

Dit systeem is zeer eenvoudig: de volledige ventilatie gebeurt natuurlijk. Dit wil zeggen dat zowel de luchtaanvoer als de luchttoevoer werken met natuurlijke luchtstromen: de afvoer gebeurt via een leiding door het dak. Om een juiste ventilatiestroming te bekomen, is het noodzakelijk deze leiding hoog boven het dak te laten uitkomen.
De invoer gebeurt meestal via roosters die boven de ramen worden geplaatst.
Een nadeel aan dit systeem is o.a. dat de weg die de buizen moeten volgen en buizen een bepaalde dikte moeten hebben. Dit zorgt ervoor dat het niet altijd even gemakkelijk in te werken is.

Systeem B

Systeem B lijkt erg op het eerste systeem, met dat verschil dat de lucht die wordt aangevoerd niet langer via roosters, maar via ventilatoren de woning wordt ingeblazen. Zo wordt de inkomende, verse lucht beter verspreid. Dit systeem wordt relatief weinig gebruikt.

Systeem C

Dit systeem is het omgekeerde van het vorige: de buitenlucht wordt aangevoerd via roosters, maar de verbruikte binnenlucht wordt door ventilatoren afgevoerd. Dikwijls gebeurt deze afvoer door een gecentraliseerde afvoerventilator. Deze kan dan op zelfstandige basis, door middel van sensoren, lucht afzuigen waar het op dat moment nodig is. Dit systeem gebruikt minder leidingen en is compacter. Daardoor kan de prijs gedrukt worden.

Systeem D

Hier gebeurt zowel aan- als afvoer van lucht door middel van elektronische ventilatoren. Dit is een duurdere oplossing, maar een groot voordeel hieraan is dat de luchttoevoer zeer precies kan geregeld worden. Door het gebruik van een centrale ventilator kan de warmte van de afgevoerde lucht gebruikt worden om de aangevoerde lucht te verwarmen. Dit werkt comfortverhogend en zorgt er ook voor dat uw verwarmingsfactuur zal dalen.