Passiefhuisventilatie

In passiefhuizen is het ventilatiesysteem nog belangrijker dan in standaard goed geïsoleerde woningen.

Door de zeer goede isolatie en luchtdichtheid in passiefhuizen is er nagenoeg geen natuurlijke ventilatie mogelijk.

Een ventilatiesysteem type “O” zorgt ervoor dat er slechts een weinig warmte verloren gaat.

Voor passiefhuizen wordt naast een afgeslankte versie van een verwarmingssysteem (bijvoorbeeld een kleine warmtepomp) soms ook verwarmd met de ventilatielucht als afgiftesysteem voor de ruimteverwarming.

Er kan ook gewerkt worden met een aardwarmtewisselaar of een kleine warmtepomp op de inkomende lucht.

De conventionele aardwarmtewisselaar gaat de lucht aanzuigen weg van het gebouw, met een aanzuigmodule in de tuin. Van hier wordt de lucht getransporteerd door drie buizen van 25 cm, zo’n dertigal meter tot aan de ingang van het gebouw, op een diepte van ongeveer 1,5 m. De aangezogen lucht wordt in de winter voorverwarmd door de aarde waar de aanzuigbuizen in liggen. Ook in de zomer kan men voordeel doen, doordat de warme lucht dan door de aarde wordt afgekoeld.

Dit systeem bestaat rechtstreeks, met lucht door de buizen aangezogen, of onrechtstreeks met een glycol mengsel in de buizen en een extra warmtewisselaar voor de binnenkomende lucht.

Meer afbeeldingen in verband met aardewarmtewisselaars kan u vinden op Flickr.