De Vlaamse regering maakt van groene warmte een prioriteit !

Groene warmte door onder andere warmtepompen, naast zonneboilers en duurzame biomassa, is de manier bij uitstek om de hernieuwbare energiedoelstellingen in Vlaanderen en België te halen.  Alleen zitten we nog met een groot knelpunt. Een warmtepomp levert een energiebesparing op ten opzichte van verwarming met een fossiele gas- of stookolieketel, maar geen energiekostenbesparing.

De Vlaamse regering wil in haar energievisie voor 2030 en 2050 het warmtevraagstuk op een geïntegreerde manier aanpakken. Dit kan door de energietarieven te hervormen ten voordele van efficiënte en hernieuwbare warmtetechnologie.

Een specifiek warmtepomptarief of een verschuiving van de lasten van elektriciteit naar meer vervuilende fossiele brandstoffen zou ons een heel eind op weg helpen.

Lees het volledige opiniestuk in de Tijd