Turteltaks weg, maar halen we de klimaatnorm nog?

Volgens de huidige prognoses zal Vlaanderen er niet in slagen de afgesproken normen voor duurzame energie te halen in 2020. Na zeven jaar lang onderhandelen tussen de gewesten is bepaald dat Vlaanderen 10,34 procent van zijn energieproductie uit duurzame bronnen moet halen. Vandaag zitten we aan iets meer dan 6 procent.   Om de kloof te dichten lanceerde de Vlaamse regering vorig jaar een energieplan, dat onder meer bepaalde dat we 6,4 miljoen zonnepanelen, 280 windmolens en  24000 warmtepomp-installaties extra nodig hadden.

Tommelein gaf toe dat we zelfs met die plannen wellicht nog een gat van 5 procent hebben.

‘We halen het als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. ‘Ook alle burgemeesters die zich tegen windmolens verzetten. Ook alle mensen die zeggen dat ze geen goesting hebben om zonnepanelen te leggen’, zei hij in het Vlaams Parlement. Hij rekende het zelfs voor: met 150 extra windmolens, 3 miljoen zonnepanelen, en 55000 warmtepompen  halen we de norm.

Ja of Neen?

Lees het volledige artikel hier.