Nieuwe premievoorwaarden bij installatie warmtepomp

U als bouwheer kan per woning of wooneenheid een premie ontvangen van uw netbeheerder voor de installatie van uw nieuwe warmtepomp.

  • tot 4000 euro voor een geothermische warmtepomp
  • tot 1500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp
  • tot 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • tot 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp.

Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur.

De premie verdubbelt als

  • u de warmtepomp liet plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • of als de woning ligt in een gebied zonder aardgasnet.

Sinds 1 januari 2017 zijn de nieuwe premievoorwaarden van kracht. Om in aanmerking te komen voor een premie moet u als bouwheer een beroep doen op een installatiebedrijf dat over een RESCert certificaat van bekwaamheid beschikt.

Airquality behaalde op 12 april 2016 het certificaat ‘bekwaamheid’ als installateur warmtepompen in het kader van REScert en is opgenomen in de lijst op de site van REScert.

Meer informatie algemeen op Vlaanderen.be. Met concrete vragen kan u terecht bij Patrick Gepts op het nummer +32 (0)15 29 35 35