Mei- juni 2008

Om de uitstoot van koelmiddelen te beperken heeft de Belgische Overheid een aantal maatregelen getroffen. Er wordt namelijk een certificeringsverplichting opgelegd aan bedrijven, die onderhoudswerkzaamheden aan koel- en luchtbehandelingsinstallaties uitvoeren.  Voor het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behaalde Airquality reeds de vereiste certificering.

Voor het Vlaamse Gewest worden alle koeltechnische bedrijven verplicht om tegen 1 januari 2009 een certificering te behalen.

Daarbij worden er vastomlijnde eisen gesteld aan een koeltechnisch bedrijf: o.a.

  • de koeltechnici dienen te beschikken over een attest van vakbekwaamheid in de koeltechniek (d.m.v. een examen),
  • een koelinstallatiebeheersysteem dient operationeel te zijn in het koeltechnisch bedrijf. Dit ter registratie van de verschillende werkzaamheden aan koelinstallaties.

Ons dossier werd door het Vlaamse Gewest goedkeurd tot certificering,

m.a.w.: Vanaf heden zal Airquality in heel België operationeel zijn, als “gecertificeerd koeltechnisch bedrijf”!