Hoeveel elektriciteit verbruikt een warmtepomp nu werkelijk?

Er is de jongste tijd heel wat de doen over de stijging van de elektriciteitsprijzen en de mogelijke belastingverhoging van 6% naar 21%. Iedereen zal getroffen worden door deze prijsstijgingen. Maar in welke mate? En wat met huishoudens die voorzien zijn van een warmtepomp?

Even kort schetsen:  
Minister van Energie Turtelboom (Open Vld) kondigde eerder deze maand aan dat de kosten voor de toegekende groenestroomcertificaten voor onder andere zonnepanelen vanaf 1 januari 2016 zullen worden doorgerekend aan de gezinnen. Voor een gemiddeld gezin komt dit neer op een stijging van 8% op de elektriciteitsfactuur. Bijkomend heeft de federale regering beslist de BTW op elektriciteit opnieuw te verhogen van 6 naar 21 procent.
Rond deze elektriciteitskwestie rijzen veel vragen. Wat bijvoorbeeld met huishoudens die geïnvesteerd hebben in een duurzame warmtepomp die op een groene manier elektriciteit omzet in warmte?

Werking warmtepomp
Daikin warmtepompen werken op elektriciteit. Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Coefficient Of Performance). Hoe hoger deze waarde, hoe beter het rendement. Neem nu bijvoorbeeld de Daikin Altherma Integrated Solar Unit, een lage temperatuur lucht/water warmtepomp voor het energiezuinig verwarmen en koelen van de woning. Deze warmtepomp heeft een COP van 4,07 (2°/35°). Wat er dus concreet op neer komt dat voor elke kWh elektriciteit die het systeem verbruikt, het 4,07 kWh nuttige warmte levert. Met andere woorden: meer dan 75% van de geproduceerde warmte wordt gratis opgewekt.

Daikin schept duidelijkheid met een concreet voorbeeld:
Een nieuwbouw gezinswoning van 150m² die voldoet aan de huidige bouwnormen (Vlaanderen E60) heeft voor het sanitaire en de centrale verwarming ongeveer een totaal thermisch vermogen nodig van 17.000kWh op jaarbasis. Maar thermisch vermogen is niet hetzelfde als elektrisch verbruik of in technische bewoording: opgenomen vermogen. Om het elektrisch verbruik te berekenen, dient men het thermisch vermogen te delen door de COP. In dit voorbeeld 17.000kWh delen door een COP van 4.07. Met andere woorden in een huishouden waar een Daikin Altherma Integretad Solar Unit warmtepomp geïnstalleerd is, zal het verbruik op jaarbasis slechts 4920kWh bedragen. Met de huidige tarieven komt dit neer op een bedrag van € 826 excl. BTW. In het huidige belastingstelsel van 6% komt dit netto uit op € 876 per jaar. Stel dat we de verhoging van 8% meerekenen komt dit neer op € 946 incl. 6% BTW elektriciteit op jaarbasis. Indien de BTW opgetrokken wordt naar 21% verhoogt dit naar € 1079. Wat een verschil is van € 203 op de jaarlijkse elektriciteitsfactuur.

Conclusie
Alle Belgische huishoudens zullen door deze maatregel een hoger elektriciteitsfactuur in de bus krijgen. Een warmtepomp blijft echter een uitstekende investering. Deze betaalt zichzelf op korte termijn terug aangezien het grootste gedeelte van de energiebehoefte gratis uit de natuur wordt gehaald. Personen die kiezen voor een warmtepomp kiezen voor duurzaamheid. Zij wensen niet afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen zoals stookolie en gas. Kiezen voor een warmtepomp is kiezen voor het milieu en om te besparen op energiekosten.

Bron: www.daikin.be