HeroRATten Airquality & Proqitchen vinden hun eerste landmijn!

Sinds kerst 2015 ondersteunt Airquality Group Apopo, een non-profit organisatie die Afrikaanse reuzehamsterratten traint en inzet om landmijnen en TBC op te sporen.

Onze HeroRatten Airquality en Proqitchen zijn ondertussen helemaal opgeleid en klaar voor actie. Ze hebben hun eerste landmijnen gedetecteerd, en zullen vanaf nu verder ingezet worden op het veld.

Er zijn veel verschillende soorten mijnen die burgerbevolking wereldwijd bedreigen. Sommige zijn “anti-mens” en sommige zijn “anti-voertuig,” maar bijna alle bevatten het explosief mengsel, TNT. Antipersoonsmijnen vormen een directe bedreiging voor mens en dier in tientallen landen. Ze zijn specifiek gemaakt om mensen te doden. De antivoertuigmijnen worden vooral gebruikt in oorlogstijd om te voorkomen dat de vrachtauto’s en tanks van de conflicterende groepen een bepaald gebied doorkruisen.

Fabrikanten van landmijnen gebruiken TNT omdat het stabiel is, zelfs in vochtige omgevingen. Dit betekent dat de landmijn actief kan blijven in de bodem voor vele decennia, en zo een verborgen bedreiging is voor iedereen die voorbijkomt of het land wil bewerken.

Onze HeroRATten Proqitchen en Airquality en de andere ratten in het team zijn nu in staat om niet alleen mijnen, maar ook andere explosieve oorlogsresten, zoals bommen en kleine wapens en munitie met TNT te detecteren.