Hernieuwbare verwarmingstechnologieën: duurzame oplossing voor toekomstige vraag aan verwarming en koeling

Project Fair Renewable heating and cooling Options & Trade (FROnT) met steun van de Europese Commissie, is voortrekker.

Ongeveer de helft van de energie die Europa verbruikt is voor het verwarmen en koelen van onze huizen, kantoren en bedrijven. Rond 72% van de in Europa gebruikte gas, waarvan een groot deel wordt ingevoerd, is voor het verwarmen van gebouwen en voor industriële processen. De gasprijzen zijn instabiel en de bezorgdheid groeit over zowel de veiligheid en  de stijgende kosten zowel voor particulieren als bedrijven.

 Ondanks dit wordt er , bij de beleidsmakers, weinig aandacht besteed aan duurzame verwarming en koeling.


Niettegenstaande zijn hernieuwbare verwarmingstechnologieën erg geëvolueerd en kunnen  een ​​belangrijke rol in de Europese energiemix spelen, met aanzienlijke economische en sociale voordelen. Als we in 2020, 25% van de warmtevraag met hernieuwbare energie zouden invullen, zou de EU jaarlijks € 21,8 miljard op brandstofinvoer besparen ten opzichte van 2012. 

Om dit te realiseren, moet er echter een beter inzicht komen in de werkelijke kosten van verwarming en koeling, hebben nationale en lokale overheden  meer informatie en ondersteuning nodig en moet de kennis vergroten over de besluitvormingsfactoren van de energieverbruiker.

Daarom is in 2014 het project Fair Renewable heating and cooling Options & Trade (FROnT) gestart. FROnT is een project binnen het Intelligent Energy Europe (IEE) programma van de Europese Commissie.

Het doel van FROnT is de toepassing van duurzame warmte en koude te vergroten. Het project wil dit bereiken door de knelpunten en investeringskeuzes van eindgebruikers in kaart te brengen, inzicht te geven in de kosten van duurzame warmte en koude en kennis uit te wisselen over de effectiviteit van stimuleringsbeleid. Verder wil FROnT de concurrentiepositie van hernieuwbare warmte en koude verbeteren, zowel nationaal als Europees.

Meer info over FRonT kan je vinden op de site