De groene big bang

Na jaren van hypes en valse starts zit de overgang naar schone energie in een stroomversnelling. De fossiele brandstoffen mogen zich opmaken voor hun begrafenis.

Wordt de 21ste eeuw de laatste eeuw voor de fossiele brandstoffen?

De wind- en zonneparken schieten uit de grond. Ze bedreigen de businessmodellen van de traditionele energiebedrijven.  Acht jaar geleden was het ook moeilijk een elektrische auto te kopen. Nu stijgt de verkoop exponentieel. Daardoor daalt de prijs van de batterijen die essentieel zijn om een nieuwe groene golf te ontketenen.

Hernieuwbare-energiebronnen krijgen nu rechtstreekse overheidssteun in naar schatting 146 landen. Dat zijn er bijna driemaal meer dan in 2004.

Er is nog een reden waarom sommige energie-experts verwachten dat de groene revolutie in een stroomversnelling kan belanden: hoe meer de kosten dalen en de technologie verbetert, hoe minder subsidies nodig zijn.

Niets van dit alles wil zeggen dat de toekomst van schone energie helemaal rooskleurig is. In feite plaatst juist het succes ervan regeringen voor veel vragen. De belangrijkste is: wat doen we met energiemarkten die niet berekend zijn op miljoenen mensen die van hun dak een mini-energiecentrale maken? En verder: hoe betalen we de ombouw van stroomnetten om de instroom van al die hernieuwbare energie op te vangen?

Airquality bereidt zich alvast voor op de groene revolutie.

Lees het volledige artikel hier– Trends 15  juni 2017