Temperatuur – Rendementsverhouding

Uit verschillende studies is gebleken dat de productiviteit van mensen gerelateerd is aan de omgevingsfactoren. Temperatuur is er één van.

Iedere motivatie ten spijt, daalt de productiviteit als de omgevingstemperatuur stijgt. Klimatiseren is daarom niet alleen een zaak van comfort. Om het rendement van u en uw medewerkers op peil te houden, is een airconditioning onontbeerlijk.

Dit gegeven maakt in veel gevallen de investering in een airconditioning geen kost maar eerder een opbrengst in productiviteit en rendement.