COP

Coëfficiënt of Performance = verhouding tussen afgegeven warmte en opgenomen vermogen, dit bij welbepaalde voorwaarden.