Europese wetsvoorstellen ‘pakket schone energie’

Op 30 november jl publiceerde de Europese Commissie een reeks voorstellen over de herziening van de belangrijkste energierichtlijnen onder de noemer “pakket schone energie”.

De Commissie wil dat de EU wereldwijd een voortrekkersrol speelt op het vlak van schone energie. Daarvoor moet de EU haar CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% verminderen en tegelijkertijd voldoende banen en groei creëren. De voorstellen van de Europese Commissie gaan uit van drie belangrijke doelstellingen: energie-efficiëntie moet op de eerste plaats komen, we moeten wereldwijd toonaangevend worden in hernieuwbare energie, en energie moet betaalbaar blijven voor de burger.

Consumenten zijn actieve en centrale spelers op de energiemarkt van de toekomst. Iedereen moet energieprijzen makkelijker kunnen vergelijken en zijn eigen energie kunnen opwekken en verkopen. Door grotere transparantie en betere regelgeving kan het maatschappelijk middenveld een grotere rol spelen op de energiemarkt en sneller reageren op prijssignalen. Het pakket bevat ook een aantal maatregelen om de meest kwetsbare consumenten te beschermen.

De energietransitie biedt volop groeikansen voor de economie en de tewerkstelling. Dit pakket maatregelen kan het komende decennium een stijging van het bruto binnenlands product van 1% en 900 000 nieuwe banen opleveren.

Warmtepompen in de voorstellen

Volgens de Europese associatie voor warmtepompen (European Heat Pump Association, EHPA) zijn de voorstellen een stap in de goede richting om de doelstellingen voor verwarming en koeling op te nemen in wetgeving. De voorstellen bevatten een aantal maatregelen die positief zijn voor warmtepompen, zoals de hogere energie- efficiëntie doelstelling van 30% tegen 2030, een nieuwe primaire energiefactor van 2.0. en een nieuwe definitie voor hernieuwbare energie die ook ‘omgevingswarmte’ als bron voor hernieuwbare energie definieert. Hoewel de voorstellen positief zijn, zijn verschillende organisaties in de hernieuwbare verwarmingssector het erover eens dat de voorstellen ambitieuzer moeten zijn om de verwarmingssector echt koolstofvrij te maken. In bijlage krijgt u een overzicht van de belangrijkste voorstellen en hun impact op warmtepompen.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad van de EU moeten deze voorstellen nu goedkeuren. Tijdens dit proces, dat minstens een jaar zal duren, kunnen deze Europese instellingen de voorstellen nog grondig aanpassen.

Bron: ODE (Organisatie Duurzame Energie)

Meer info: EU Energy