Europa legt lat voor energie nog hoger voor België

Het Europarlement eist tegen 203 35% minder energieverbruik en 35% groene energie. Dat is een forse stijging tegenover de 27% die de EU-landen haalbaar achten.

Meer ambitie is wél slecht nieuws voor België, dat geen te beste reputatie heeft inzake energie. Ons land slaagde er pas na zeven jaar in een akkoord te vinden over de verdeling van de klimaat- en energie-inspanningen tot 2020. Door die onzekerheid bleven investeringen in nieuwe energietechnologie en infrastructuur zo goed als uit.

Voor de Belgische verdeling van de klimaatinspanningen tot 2030 is nog geen enkele vooruitgang geboekt. Ons land moet de uitstoot van CO2 tegen 2030 met liefst 30% verminderen.  Dat betekent struucturele keuzes op het vlak van mobiliteit, energie-efficiëntie en de renovatie van gebouwen.

Lees het volledige artikel hier.