Energy related products (ErP) richtlijn van kracht

Vanaf 26 september 2015 gaat in Europa de “Energy-related Products” (ErP) richtlijn van kracht. Doel van deze richtlijn is klimaatveranderingen bestrijden en tegelijkertijd hernieuwbare energieën extra in de kijker plaatsen. De richtlijn bestaat uit een aantal maatregelen om de milieu-impact van energie- verbruikende producten te beperken.

Voor de sector van koeling en verwarming zijn vooral 2 maatregels van toepassing, nl de Ecodesign richtlijn en de Energy Labelling Richtlijn (ELD).

  • De Ecodesign richtlijn is een reglementering rond het ecologische ontwerp van energie gerelateerde producten. Ze legt minimumeisen op inzake energie-efficiëntie en maximummarges voor de uitstoot.
  • De Energy Labelling Richtlijn (ELD) biedt reglementering rond energie-ettikettering van verwarmingstoestellen en warmwater-bereiders. Ecodesigngegevens voor toestellen (warmtepompen, boilers, micro-wkk-ketels, verwarmingsketels, zonneboilersystemen, regelingen…) tot 70 kW worden op een ELD-label vermeld.

Op het ELD-label wordt alle informatie met betrekking tot het energierendement van het toestel vermeld: energie-efficiëntie classificatie, fabrikant, productnaam, type product, geluidsniveau en thermisch vermogen.

Het energielabel op productniveau wordt door de fabrikant voorzien. Daarnaast bestaat er ook een pakketlabel dat bij combinatie van verschillende toestellen als overkoepelende pakketlabel moet aangebracht worden door de installateur.

Bron: nieuwsbrief UBF – ACA (Unie der Belgische Frigoristen – Air Conditioning Association)