Draag bij tot een beter klimaat. Elke inspanning rendeert.

Aangezien de verwarming van een woning één van de grootste energievreters is, kunnen op dit vlak zeer grote financiële en ecologische winsten geboekt worden. Er zijn 2 soorten ingrepen mogelijk:

 

1/ overschakelen op een warmtepomp

  • ze verbranden geen fossiele brandstoffen (aardgas of stookolie) en produceren dus geen CO2 of andere luchtvervuilende substanties (NOx, fijn stof,…)
  • ze betrekken de warmte uit de leefomgeving, en die warmte is gratis. De enige energiekost is het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp. Een warmtepomp verbruikt dan ook zo’n 40% minder dan een traditionele verwarmingsketel.
  • ze hebben weinig onderhoud nodig

2/ verbeteren van de efficiëntie van de verwarmingsketel
Indien de installatie van een warmtepomp geen optie is, kan je ook opteren voor een nieuwe, efficiëntere verwarmingsketel.

Blijf op de hoogte via de Klimaat.be en lees betrouwbare informatie over de klimaatverandering