De warmtepomp was en blijft nog steeds de zuinigste manier van verwarmen

De jaarlijkse impact van de BTW verhoging op de jaarlijkse kost van een warmtepomp zou kunnen oplopen tot 1000 € voor warmtepompgebruikers, zo werd verkeerdelijk gezegd.

In 2013, dus voor de verlaging van de BTW op elektriciteit, bedroeg het gemiddelde verbruik van een referentiewoning 727 €. Door een verlaging van de BTW van 21% naar 6% ging daar dus 109 % af.

Nu zal deze verlaging ongedaan worden, waardoor we terug op het initieel bedrag komen en dus een verhoging van 109 €. De afschaffing van de gratis elektriciteit van 100 kW per persoon treft iedereen, ook de mensen zonder warmtepomp. De Vlaamse toeslag om de kost van de groene certificaten te financieren zal ongeveer 8% bedragen en is ook van toepassing voor niet-warmtepomp gebruikers.

Conclusie: voor een gemiddelde warmtepomp zal de verhoging dus ongeveer 67 €, en niet tot 1000 € per jaar bedragen.

De warmtepomp was en blijft nog steeds de zuinigste manier van verwarmen tegen over de conventionele fossiele brandstoffen. Mits gebruik van zonnepanelen (fotovoltaïsche of thermische) kan deze som zelfs nog verminderd worden. Ten slotte kan met de plaatsing van een warmtepomp de EPB-score van de woning gevoelig verlagen en investeert men in een milieuvriendelijke oplossing.

Bron nieuwsbrief UBF – ACA (Unie der Belgische Frigoristen- Air Conditioning Association)