De verwarming van onze woningen moet snel duurzamer gebeuren.

Vanaf 2021 moeten we stoppen met nieuwe stookolieketels te installeren en vanaf 2030 mogen er ook geen nieuwe aardgasketels meer bij komen.  Dat zegt een groep van zestig energieleveranciers, fabrikanten van verwarmingstoestellen, experts en milieu-organisaties.

De ondertekenaars van het pleidooi concentreren zich op drie pijlers:

  • een verbod op het plaatsen van nieuwe stookolieketels tegen 2021 en tegen 2030 uitsluitend verkoop en plaatsing van duurzame alternatieven
  • een verschuiving van de lasten op elektriciteit naar aardgas en stookolie
  • het invoeren van een gebiedsdekkend warmtebeleid tegen 2025

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens kiezen voor een groene manier van verwarmen: warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa.  Volgens de ondertekenaars zouden warmtepompen de meest gekozen optie zijn.  Een warmtepomp werkt op elektriciteit, en die factuur blijft voortdurend stijgen.  Dat heeft vooral te maken met de vele heffingen op elektriciteit.  De ondertekenaars willen dat die heffingen (deels) verschoven worden naar stookolie en aardgas.

Een van de belangrijkste factoren bij de keuze van een warmtepomp is het rendement.   Meer informatie leest u in onze brochure

VRT_news 25 april 2019