De groene taxshift staat al een tijd lang op de agenda van onze regering, met als doel het terugdringen van de CO2-uitstoot in België. Hierdoor zal er een belastingverschuiving plaatsvinden. Elektriciteit wordt goedkoper en gas en stookolie juist duurder. Momenteel verwarmt nog een grote meerderheid van de Vlamingen op aardgas.

Als de groene taxshift er komt, zullen we ons huis meer op elektriciteit gaan verwarmen. Dit zal dan ook het ‘goedkopere’ alternatief worden. Het kan in dat geval geen kwaad om alvast na te denken over ecologische, duurzame oplossingen om je huis op te verwarmen.

Toekomstgerichte oplossingen zouden zijn:

  • Meer gebruik gaan maken van hernieuwbare energie: oplossingen zoals PV-panelen, (fotovoltaïsche zonnepanelen), zonneboilers en warmtepompen.
  • Wanneer je bewust, duurzaam en toekomstgericht wil verwarmen, is een warmtepomp de beste oplossing.
  • Een warmtepomp is echter best een investering, gezien ze doorgaans duurder zijn dan de klassieke condenserende ketels op gas of stookolie.  Maar door de groene taxshift, zou dat geen issue meer zijn.  Want hoe goedkoper de elektriciteit, hoe interessanter de aankoop.

 

Aangezien de verwarming van een woning één van de grootste energievreters is, kunnen op dit vlak zeer grote financiële en ecologische winsten geboekt worden. Er zijn 2 soorten ingrepen mogelijk:

 

1/ overschakelen op een warmtepomp

  • ze verbranden geen fossiele brandstoffen (aardgas of stookolie) en produceren dus geen CO2 of andere luchtvervuilende substanties (NOx, fijn stof,…)
  • ze betrekken de warmte uit de leefomgeving, en die warmte is gratis. De enige energiekost is het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp. Een warmtepomp verbruikt dan ook zo’n 40% minder dan een traditionele verwarmingsketel.
  • ze hebben weinig onderhoud nodig

2/ verbeteren van de efficiëntie van de verwarmingsketel
Indien de installatie van een warmtepomp geen optie is, kan je ook opteren voor een nieuwe, efficiëntere verwarmingsketel.

Blijf op de hoogte via de Klimaat.be en lees betrouwbare informatie over de klimaatverandering