Norbert – Kessel.

Saldo vandaag voldaan.

Proficiat voor de bekwaamheid en netheid van uw werkmannen.