Airquality behaalt erkenning airco-energiedeskundige

Sinds december 2016 heeft Airquality group nv twee door LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) erkende airco-energiedeskundige voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte energetische keuringen.

Airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige zodat ze optimaal afgesteld worden voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Als de airco op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens hiervan steeds opgeteld.

Verplichte energetische keuring

Deze energetische keuring is verplicht voor airco’s die gebruikt worden voor comfortkoeling, niet voor proceskoeling. Ook wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt, valt het systeem onder de keuringsverplichting.
Als de koeling enkel dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten/materialen en niet voor het comfort van de mensen die er werken, valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

Hoe vaak moet de energetische keuring gebeuren?

Airco’s die geïnstalleerd worden met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, moeten in elk geval binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden. Sinds 1 april 2007 moeten airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW ook regelmatig gekeurd worden.

De frequentie van de keuring hangt af van het nominaal koelvermogen:

Nominaal koelvermogen airco                                                       Frequentie
(Som van alle geplaatste toestellen in één gebouw)

  • 12 kW en < 50 kW                                                                             Elke 5 jaar
  • ≥ 50 kW en < 250 kW                                                                       Elke 3 jaar
  • ≥ 250 kW                                                                                            Elke 2 jaar

Wat is een erkend airco-energiedeskundige juist?

Een erkende airco-energiedeskundige is een persoon die erkend werd na het volgen van een specifieke opleiding en het slagen voor een specifiek examen in een daarvoor erkend opleidingscentrum georganiseerd door de Vlaamse overheid Departement LNE. Vlaanderen erkende tot nu toe een beperkt aantal deskundigen, waarvan twee medewerkers van Airquaility.

Neem contact op met Patrick Gepts (+32 (0)15 29 35 35) om een afspraak te maken voor uw energetische keuring