Hoe werkt een warmtepomp

1. Met behulp van collectoren onttrekt een warmtepomp warmte aan een warmtebron (lucht, bodem, grondwater). Een koelmiddel transporteert deze energie naar een compressor. Het voordeel van koelmiddel is dat deze op lage temperatuur zijn kookpunt bereikt en verdampt.

2. In de compressor worden de dampen samengeperst totdat ze een hogere temperatuur bereikt hebben dan de lucht of het water gebruikt om de woning op te warmen.

3. Deze opgewarmde damp komt vervolgens in een condensor terecht. Hier geeft de damp zijn warmte af aan de verwarmingsinstallatie van de woning en condenseert terug tot vloeistof.

4. Via een expansieventiel verlaagt de druk van de vloeistof. Die wordt dan weer naar buiten gestuurd om te verdampen, waarna het hele proces opnieuw kan beginnen.

 

Hoe werkt een warmtepomp