Nieuws

20
mrt

Gratis – Infosessie – Warmtepompen en ventilatiesystemen – 10.05.2017 – Duffel

Als toekomstige bouwer/verbouwer bent u wellicht op zoek naar informatie over warmtepompen en ventilatiesystemen aangezien het plaatsen van een ventilatiesysteem wettelijk verplicht is.

Airquality organiseert een infosessie waar u alles te weten komt over de mogelijkheden die warmtepompen en ventilatiesystemen u kunnen bieden.

De infosessie gaat door op 10 mei 2017 in onze kantoren in Duffel. Maak van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan onze showroom en stel ons uw prangende vragen. Wij beantwoorden ze met kennis ter zaken.

Waar? Airquality, A. Stocletlaan 206, 2570 Duffel. Op de baan van Duffel naar Rumst, oprijden via parking Elektro Zwijsen.

Wanneer? Woensdag 10 mei 2017. Ontvangst vanaf 19u45, start stipt om 20u00. Einde voorzien rond 22.30 u

Inschrijven? Via e-mail: info@airquality.be (gelieve uw naam, adres en gsm-nummer te vermelden). Of telefonisch op het nummer 015 / 29 35 35.

Prijs? Gratis mits inschrijving.

Tijdens deze sessie gaan we uitgebreid in op :

Warmtepompen :

 • Wat is een warmtepomp?
 • Hoe werkt een warmtepomp?
 • Ebp en epc en warmtepompen
 • Cop, spf, scop, seer
 • Voordelen van een warmtepomp
 • Types van warmtepompen
 • Toepassingen
 • Aandachtspunten
 • Co2 en warmtepompen
 • EPB en warmtepompen
 • Return-on-Investment van warmtepompen
 • Afgifte van warmte, vloer en wandverwarming
 • Subsidies voor warmtepompen

Ventilatie:

 • Waarom ventileren?
 • Gevolgen slechte ventilatie
 • Ongeschikte ventilatiemethoden
 • Ventilatiestrategie
 • Basisprincipe van ventilatie
 • Debieten
 • Verschillende systemen van ventileren
 • Verschil, voor en nadelen tussen systeem C en D
 • Werkwijze Airquality
 • Overzicht materialen
13
mrt

HeroRATten Airquality & Proqitchen zijn trots op hun missie.

Sinds kerst 2015 ondersteunt Airquality & Proqitchen  Apopo, een non-profit organisatie die Afrikaanse reuzehamsterratten traint en inzet om landmijnen en TBC op te sporen.

APOPO is sinds 2007 actief in Mozambique en heeft in totaal 13273 landmijnen uitgeschakeld en meer dan 11miljoen vierkante meters land aan de gemeenschap teruggeveven.

In september 2015,  werd Mozambique volledig mijn-vrij verklaard.

Het APOPO-team en opgeleide HeroRatten maken een wereld van verschil voor lokale gemeenschappen

Er zijn APOPO programma’s actief in in Mozambique, Angola en Cambodja. Airquality en Proqitchen HeroRATten zullen in een van deze landen ingezet worden en meehelpen met het team om niet alleen  landmijnen maar ook handvuurwapens en munitie op te sporen. Zij houden ons op de hoogte van hun activiteiten.

7
feb

Gratis – Infosessie – Warmtepompen en ventilatiesystemen – 08.03.2017 – Duffel

Als toekomstige bouwer/verbouwer bent u wellicht op zoek naar informatie over warmtepompen en ventilatiesystemen aangezien het plaatsen van een ventilatiesysteem wettelijk verplicht is.

Airquality organiseert een infosessie waar u alles te weten komt over de mogelijkheden die warmtepompen en ventilatiesystemen u kunnen bieden.

De infosessie gaat door op 8 maart 2017 in onze kantoren in Duffel. Maak van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan onze showroom en stel ons uw prangende vragen. Wij beantwoorden ze met kennis ter zaken.

Waar? Airquality, A. Stocletlaan 206, 2570 Duffel. Op de baan van Duffel naar Rumst, oprijden via parking Elektro Zwijsen.

Wanneer? Woensdag 8 maart 2017. Ontvangst vanaf 19u45, start stipt om 20u00. Einde voorzien rond 22.30 u

Inschrijven? Via e-mail: info@airquality.be (gelieve uw naam, adres en gsm-nummer te vermelden). Of telefonisch op het nummer 015 / 29 35 35.

Prijs? Gratis mits inschrijving.

Tijdens deze sessie gaan we uitgebreid in op :

Warmtepompen :

 • Wat is een warmtepomp?
 • Hoe werkt een warmtepomp?
 • Ebp en epc en warmtepompen
 • Cop, spf, scop, seer
 • Voordelen van een warmtepomp
 • Types van warmtepompen
 • Toepassingen
 • Aandachtspunten
 • Co2 en warmtepompen
 • EPB en warmtepompen
 • Return-on-Investment van warmtepompen
 • Afgifte van warmte, vloer en wandverwarming
 • Subsidies voor warmtepompen

Ventilatie:

 • Waarom ventileren?
 • Gevolgen slechte ventilatie
 • Ongeschikte ventilatiemethoden
 • Ventilatiestrategie
 • Basisprincipe van ventilatie
 • Debieten
 • Verschillende systemen van ventileren
 • Verschil, voor en nadelen tussen systeem C en D
 • Werkwijze Airquality
 • Overzicht materialen
19
jan

Nieuwe premievoorwaarden bij installatie warmtepomp

U als bouwheer kan per woning of wooneenheid een premie ontvangen van uw netbeheerder voor de installatie van uw nieuwe warmtepomp.

 • tot 4000 euro voor een geothermische warmtepomp
 • tot 1500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp
 • tot 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
 • tot 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp.

Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur.

De premie verdubbelt als

 • u de warmtepomp liet plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
 • of als de woning ligt in een gebied zonder aardgasnet.

Sinds 1 januari 2017 zijn de nieuwe premievoorwaarden van kracht. Om in aanmerking te komen voor een premie moet u als bouwheer een beroep doen op een installatiebedrijf dat over een RESCert certificaat van bekwaamheid beschikt.

Airquality behaalde op 12 april 2016 het certificaat ‘bekwaamheid’ als installateur warmtepompen in het kader van REScert en is opgenomen in de lijst op de site van REScert.

Meer informatie algemeen op Vlaanderen.be. Met concrete vragen kan u terecht bij Patrick Gepts op het nummer +32 (0)15 29 35 35

 

 

19
jan

HeroRATten Airquality & Proqitchen vinden hun eerste landmijn!

Sinds kerst 2015 ondersteunt Airquality Group Apopo, een non-profit organisatie die Afrikaanse reuzehamsterratten traint en inzet om landmijnen en TBC op te sporen.

Onze HeroRatten Airquality en Proqitchen zijn ondertussen helemaal opgeleid en klaar voor actie. Ze hebben hun eerste landmijnen gedetecteerd, en zullen vanaf nu verder ingezet worden op het veld.

Er zijn veel verschillende soorten mijnen die burgerbevolking wereldwijd bedreigen. Sommige zijn “anti-mens” en sommige zijn “anti-voertuig,” maar bijna alle bevatten het explosief mengsel, TNT. Antipersoonsmijnen vormen een directe bedreiging voor mens en dier in tientallen landen. Ze zijn specifiek gemaakt om mensen te doden. De antivoertuigmijnen worden vooral gebruikt in oorlogstijd om te voorkomen dat de vrachtauto’s en tanks van de conflicterende groepen een bepaald gebied doorkruisen.

Fabrikanten van landmijnen gebruiken TNT omdat het stabiel is, zelfs in vochtige omgevingen. Dit betekent dat de landmijn actief kan blijven in de bodem voor vele decennia, en zo een verborgen bedreiging is voor iedereen die voorbijkomt of het land wil bewerken.

Onze HeroRATten Proqitchen en Airquality en de andere ratten in het team zijn nu in staat om niet alleen mijnen, maar ook andere explosieve oorlogsresten, zoals bommen en kleine wapens en munitie met TNT te detecteren.

12
jan

Airquality behaalt erkenning airco-energiedeskundige

Sinds december 2016 heeft Airquality group nv twee door LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) erkende airco-energiedeskundige voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte energetische keuringen.

Airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige zodat ze optimaal afgesteld worden voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Als de airco op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens hiervan steeds opgeteld.

Verplichte energetische keuring

Deze energetische keuring is verplicht voor airco’s die gebruikt worden voor comfortkoeling, niet voor proceskoeling. Ook wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt, valt het systeem onder de keuringsverplichting.
Als de koeling enkel dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten/materialen en niet voor het comfort van de mensen die er werken, valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

Hoe vaak moet de energetische keuring gebeuren?

Airco’s die geïnstalleerd worden met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, moeten in elk geval binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden. Sinds 1 april 2007 moeten airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW ook regelmatig gekeurd worden.

De frequentie van de keuring hangt af van het nominaal koelvermogen:

Nominaal koelvermogen airco                                                       Frequentie
(Som van alle geplaatste toestellen in één gebouw)

 • 12 kW en < 50 kW                                                                             Elke 5 jaar
 • ≥ 50 kW en < 250 kW                                                                       Elke 3 jaar
 • ≥ 250 kW                                                                                            Elke 2 jaar

Wat is een erkend airco-energiedeskundige juist?

Een erkende airco-energiedeskundige is een persoon die erkend werd na het volgen van een specifieke opleiding en het slagen voor een specifiek examen in een daarvoor erkend opleidingscentrum georganiseerd door de Vlaamse overheid Departement LNE. Vlaanderen erkende tot nu toe een beperkt aantal deskundigen, waarvan twee medewerkers van Airquaility.

Neem contact op met Patrick Gepts (+32 (0)15 29 35 35) om een afspraak te maken voor uw energetische keuring

 

 

 

 

 

 

22
dec

Engagementsverklaring Burgemeestersconvenant

In juli 2016 ondertekende Airquality Group een engagementsverklaring in het kader van het Burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie om samen met de lokale besturen tegen 2020 20% CO2 reductie te realiseren.

In het kader van dit engagement ondernam Airquality Group twee initiatieven. Enerzijds verving AQ alle 140 lampen in het magazijn door LED-lampen. Deze aanpassing leverde een energiebesparing op tot wel 60%.

Verder voerden Airquality Group een energiebesparingsaudit uit op hun airo-installatie, om ook via deze weg te verbeteren. Deze audit resulteerde in een energiebesparing van 15 % door optimalisatie van de thermostaat instellingen.

15
dec

Europese wetsvoorstellen ‘pakket schone energie’

Op 30 november jl publiceerde de Europese Commissie een reeks voorstellen over de herziening van de belangrijkste energierichtlijnen onder de noemer “pakket schone energie”.

De Commissie wil dat de EU wereldwijd een voortrekkersrol speelt op het vlak van schone energie. Daarvoor moet de EU haar CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% verminderen en tegelijkertijd voldoende banen en groei creëren. De voorstellen van de Europese Commissie gaan uit van drie belangrijke doelstellingen: energie-efficiëntie moet op de eerste plaats komen, we moeten wereldwijd toonaangevend worden in hernieuwbare energie, en energie moet betaalbaar blijven voor de burger.

Consumenten zijn actieve en centrale spelers op de energiemarkt van de toekomst. Iedereen moet energieprijzen makkelijker kunnen vergelijken en zijn eigen energie kunnen opwekken en verkopen. Door grotere transparantie en betere regelgeving kan het maatschappelijk middenveld een grotere rol spelen op de energiemarkt en sneller reageren op prijssignalen. Het pakket bevat ook een aantal maatregelen om de meest kwetsbare consumenten te beschermen.

De energietransitie biedt volop groeikansen voor de economie en de tewerkstelling. Dit pakket maatregelen kan het komende decennium een stijging van het bruto binnenlands product van 1% en 900 000 nieuwe banen opleveren.

Warmtepompen in de voorstellen

Volgens de Europese associatie voor warmtepompen (European Heat Pump Association, EHPA) zijn de voorstellen een stap in de goede richting om de doelstellingen voor verwarming en koeling op te nemen in wetgeving. De voorstellen bevatten een aantal maatregelen die positief zijn voor warmtepompen, zoals de hogere energie- efficiëntie doelstelling van 30% tegen 2030, een nieuwe primaire energiefactor van 2.0. en een nieuwe definitie voor hernieuwbare energie die ook ‘omgevingswarmte’ als bron voor hernieuwbare energie definieert. Hoewel de voorstellen positief zijn, zijn verschillende organisaties in de hernieuwbare verwarmingssector het erover eens dat de voorstellen ambitieuzer moeten zijn om de verwarmingssector echt koolstofvrij te maken. In bijlage krijgt u een overzicht van de belangrijkste voorstellen en hun impact op warmtepompen.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad van de EU moeten deze voorstellen nu goedkeuren. Tijdens dit proces, dat minstens een jaar zal duren, kunnen deze Europese instellingen de voorstellen nog grondig aanpassen.

Bron: ODE (Organisatie Duurzame Energie)

Meer info: EU Energy

15
dec

Klanten geven feedback & ontvangen geschenk

Bij AirQuality doen we er alles aan om onze klanten de beste oplossing en dienstverlening te bieden. Om onze de kwaliteit van plaatsing, onderhoud en depannage te bewaken, voeren we doorlopend een kwaliteitsonderzoek via klantenbevraging.

Klanten die de tijd nemen hier aan deel te nemen, ontvangen een attentie en kunnen kans maken op een Qivino wijnbewaringset. Zo ook mevrouw Scheveneels, die vanaf nu langer kan genieten van haar wijn.

We geven u graag een paar opmerkelijke resultaten mee:

 • 100% van onze klanten geeft aan dat de werken werden uitgevoerd in lijn met de offerte
 • 100 % van onze klanten zeggen tevreden te zijn over de reactiesnelheid als ze bellen voor een panne.
 • 100% van de respondenten laten weten dat onze techniekers de juiste en begrijpbare informatie geven

De opmerkingen die onze klanten kunnen toevoegen in de bevraging zijn bijna allemaal positief:

 • “Stipt & correct”
 • “Steeds correct op de afspraak”
 • “Zeer tevreden”
 • “Alles ok, doe zo verder”
1
dec

Nieuwe premieregeling voor renovatie

Vanaf 1 januari 2017 treedt een nieuwe premieregeling voor renovatie, waaronder warmtepompen, in werking. De regels, technische vereisten en hoogten van premies zijn vastgelegd in een ministerieel besluit.

In bijlage brengen wij u een overzicht van de hoogten en de vereisten voor de premies.

premievoorwaarden-warmtepompen-premie-2017